2 listopada 2015

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia-profilaktyczneZajęcia profilaktyczne realizowane w MOW stanowią pewien proces wspomagania wychowanki w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jej prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Celem profilaktyki jest ochrona wychowanki przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą naszym podopiecznym, że można żyć inaczej, że można „fajnie” spędzić czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy. Program ten zorientowany jest na działania, które mają pomóc wychowankom podejmować trafne decyzje dotyczące wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą, jak również ukazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu.