2 listopada 2015

Trening zastępowania agresji

Metodą bardzo przydatną w pracy resocjalizacyjnej jest trening zastępowania agresji (TZA). Program ten jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży. TZA jest programem profilaktycznym mający na celu zmianę agresywnych i przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i społecznie akceptowane. ART jest programem wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę zachowań agresywnych w dowolnej populacji, złożonym z trzech komponentów:

  • komponent behawioralny (trening umiejętności prospołecznych);
  • komponent emocjonalny (trening kontroli złości);
  • komponent poznawczy (trening wnioskowania moralnego).

Elementy TZA wykorzystywane są podczas zajęć socjoterapeutycznych.