2 listopada 2015

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania AgresjiMetodą bardzo przydatną w pracy resocjalizacyjnej jest Trening Zastępowania Agresji (TZA). Program ten jest metodą korygowania agresywnych zachowań u młodzieży. TZA jest programem profilaktycznym mający na celu zmianę agresywnych i przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i społecznie akceptowane. ART jest programem wielostronnej interwencji, skierowanej na zmianę zachowań agresywnych w dowolnej populacji, złożony z trzech komponentów:

  • Komponent behawioralny (Trening umiejętności prospołecznych)
  • Komponent emocjonalny (Trening kontroli złości)
  • Komponent poznawczy (Trening wnioskowania moralnego)

Elementy TZA wykorzystywane są podczas zajęć socjoterapeutycznych.