2 listopada 2015

Trening twórczego myślenia

Idea treningu opiera się na łamaniu stereotypów rozumowania, czego trzonem jest pomysł. W związku z tym często trening myślenia twórczego określany jest jako trening pomysłowości czy kreatywności. Zadaniem treningu jest głębsze uwrażliwienie postrzegania, świadomości własnej motywacji i samoakceptacji. Dokonuje się to podczas zabaw, gier słownych i ćwiczeń interaktywnych. Zajęcia te pomagają wychowankom rozwinąć pomysłowość, giętkość, elastyczność myślenia oraz  wrażliwość intelektualną. Trening wykorzystuje ćwiczenia ruchowe, elementy literatury, dramy, plastyki, techniki itp. Podczas pozornej zabawy uczennice poznają techniki, metody i mechanizmy działania treningu myślenia twórczego i uczą się je wykorzystywać, początkowo rozwiązując wyimaginowane problemy, a następnie walcząc w codziennym życiu z przeciwnościami losu. Zajęcia odbywają się w grupach, co sprzyja lepszej mobilizacji uczestniczek, a także daje możliwość porównywania się z innymi. Choć grupa stanowi różnorodny zlepek typów osobowości i umysłowości, każdy jej członek uzyskuje podczas treningu wsparcie i informację zwrotną ze strony trenera i grupy. Każde kolejne zajęcia są konsekwencją poprzednich, gdyż wyrobienie nowych nawyków myślowych wymaga systematyczności, ciągłości i pełnego zaangażowania.