2 listopada 2015

Trening twórczego myślenia

Trening twórczego myśleniaIdea treningu opiera się na łamaniu stereotypów rozumowania, czego trzonem jest pomysł dlatego często Trening Myślenia Twórczego określany jest jako trening pomysłowości czy kreatywności. Zadaniem treningu jest głębsze uwrażliwienie postrzegania, świadomości własnej motywacji i samoakceptacji, co dokonuje się podczas zabaw, gier słownych i ćwiczeń interaktywnych. Zajęcia te pomogą wychowankom w większej pomysłowości, giętkości, elastyczności myślenia oraz  wrażliwości intelektualnej. Trening wykorzystywać będzie ćwiczenia ruchowe, elementy literatury, dramy, plastyki, techniki… itp. Podczas pozornej zabawy uczennice poznawać będą techniki, metody i mechanizmy działania Treningu Myślenia Twórczego i uczyć się ich wykorzystywania, początkowo rozwiązując wyimaginowane problemy, a następnie walcząc w codziennym życiu z przeciwnościami losu. Zajęcia odbywać się będą w grupach, co sprzyjać będzie lepszej mobilizacji uczestników, a także możliwości porównywania się z innymi. Choć grupa stanowi różnorodny zlepek typów osobowości i umysłowości każdy jej członek uzyskuje podczas treningu wsparcie i informację zwrotną ze strony trenera i grupy. Każde kolejne zajęcia są konsekwencją poprzednich gdyż wyrobienie nowych nawyków myślowych wymaga systematyczności, ciągłości i pełnego zaangażowania.