2 listopada 2015

Kompetencje emocjonalno-społeczne

rece-socjoterapiaSocjoterapia w MOW ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Źródłami zmian dla wychowanki są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne. Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. Proces interwencji socjoterapeutycznej może być spowodowany cierpieniem psychicznym wychowanki mającej kłopoty lub jej zachowanie powoduje wysokie straty dla otoczenia społecznego. W socjoterapii wychodzi się z założenia, że trudne zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło psychiczne. Towarzyszą im przykre emocje, takie jak: lęk, poczucie winy, niepokój, gniew, złość, osamotnienie oraz określone, najczęściej negatywne sądy poznawcze na temat własnej osoby. Są one wynikiem braku możliwości wywiązania się ze stawianych obowiązków i oczekiwań wykraczających poza możliwości wychowanki, jak i doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi.