2 listopada 2015

Rewalidacja

Rewalipacja

Celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków uczennic w rozwoju intelektualnym i psychoruchowym, spowodowanych zaburzeniami psychosomatycznymi lub niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi. Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych wychowanek, które umożliwią im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym, nawiązywanie kontaktów społecznych oraz przygotują do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.