2 listopada 2015

Psychoterapia

psychoterapiaPsychoterapia w MOW obejmuje cykl regularnych spotkań z podopieczną. Głównym narzędziem pracy w niej wykorzystywanym jest rozmowa. Podczas terapii szczególnie ważna jest relacja, jaka tworzy się między wychowanką a terapeutą, określona kontraktem i zasadami etycznymi, którymi powinien kierować się każdy pomagający. Tematy poruszane podczas spotkań nie są ustalone z góry, zależą od tego, co pacjent wnosi na sesję. Zazwyczaj koncentrują się wokół problemów i funkcjonowania podopiecznej.