2 listopada 2015

Psychoterapia

psychoterapiaPsychoterapia w MOW obejmuje cykl regularnych spotkań z podopieczną. Głównym narzędziem pracy jest tu rozmowa. Podczas terapii szczególnie ważna jest relacja jaka tworzy się między wychowanką, a terapeutą. Relacja ta określona jest kontraktem i zasadami etycznymi, którymi powinien kierować się każdy pomagający. Tematy poruszane podczas spotkań nie są ustalone z góry, zależą od tego co pacjent wnosi na sesję tu i teraz. Zazwyczaj koncentrują się wokół problemów i funkcjonowania podopiecznej