2 listopada 2015

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w tym: socjoterapia, psychoterapia, rewalidacja, logopedia

 Formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej w MOW:

 • Diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne, konsultacje psychologiczne,Pomoc-pschologiczna
 • Psychoterapia indywidualna,  edukacja emocjonalna,
 • Profilaktyka uzależnień indywidualna lub grupowa,
 • Diagnozowanie i opiniowanie  pedagogiczne,
 • Gromadzenie informacji na temat środowiska  dziewcząt, poznanie historii ich życia, kontaktów rówieśniczych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, warunków życia,
 • Pedagogizacja rodziców, ustalanie problemów wychowawczych i przyczyn demoralizacji,
 • Diagnozowanie i modelowanie wychowanków przejawiających zachowania agresywne oraz problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych,
 • Pomoc w  nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Pomoc w nauce, nadrabianie zaległości programowych,
 • Eliminowanie przemocy- trening kontroli złości,
 • Odnawianie zerwanych kontaktów z rodzinami,
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie- spotkania interwencyjne,
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb wychowanków oraz identyfikację z grupą.