2 listopada 2015

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna, w tym: socjoterapia, psychoterapia, rewalidacja, logopedia.

 Formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej w MOW:

 • Diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne, konsultacje psychologiczne.Pomoc-pschologiczna
 • Psychoterapia indywidualna, edukacja emocjonalna.
 • Profilaktyka uzależnień indywidualna lub grupowa.
 • Diagnozowanie i opiniowanie  pedagogiczne.
 • Gromadzenie informacji na temat środowiska wychowanek, poznanie historii ich życia, kontaktów rówieśniczych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, warunków życia.
 • Pedagogizacja rodziców, ustalanie problemów wychowawczych i przyczyn demoralizacji.
 • Diagnozowanie i modelowanie wychowanek przejawiających zachowania agresywne oraz problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych.
 • Pomoc w  nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Pomoc w nauce, nadrabianie zaległości programowych.
 • Eliminowanie przemocy – trening kontroli złości.
 • Odnawianie zerwanych kontaktów z rodzinami.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie – spotkania interwencyjne.
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb wychowanek oraz identyfikację z grupą.