2 listopada 2015

Doradztwo Zawodowe

Głównymi zadaniami doradcy zawodowego w MOW Jóźwików będzie: 

  1. dordzewo-zawodowePrzygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  2. Przygotowanie uczennicy do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
  3. Przygotowanie uczennicy do roli pracownika.
  4. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych.
  5. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczennic.