25 czerwca 2018

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu dostępnego pod adresem http://mowjozwikow.eu (Polityka prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie reprezentowany przez Dyrektora.
 3. W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z odo@mowjozwikow.eu.
 4. Dane osobowe, o których mowa w Polityce prywatności, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cech takich, jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej cechy bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 6. Przetwarzanie w rozumieniu Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 7. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.

GROMADZONE DANE

 1. Pozyskiwanie danych.

a) Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

b) Dane osobowe są pozyskiwane przez:

– formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłaszania pytań, składania aplikacji oraz wyrażania dodatkowych informacji;

– kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

– dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

 1. Dane zbierane automatycznie: adres IP, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.
 3. Podczas korzystania z zasobów stron Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies” lub „web beacons”.

CELE GROMADZENIA DANYCH

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją umowy, obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zadań w interesie publicznym.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika zbieranych za pomocą plików cookies.

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny identyfikator, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie – jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook).

Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować użytkowników o aktywności administratora oraz promować organizowane promocje, usługi i produkty, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji przedsiębiorstwa, budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

OCHRONA TWOICH DANYCH

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie będzie chronił dane zgromadzone na twoim koncie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane nie będą sprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
 3. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie informatycznym.

ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji.

a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu.

b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;

zasada 4 – dokładne i aktualne;

zasada 5 – nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;

zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;

zasada 8 – nietransferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

zasada 9 – baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.