19 października 2015

Szkoła

Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Jóźwikowie są integralną częścią  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie.

Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi.

Pod względem dydaktycznym uczennice prezentują różny poziom od niewielkich braków w elementarnej wiedzy do poważnych deficytów w tym zakresie.  Braki wiedzy w miarę możliwości niwelowane są poprzez udział uczennic w  zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,  indywidualizację nauczania i oceniania oraz systematyzowanie wiedzy.

Uczennice nabywają umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia a w przyszłości na rynku pracy. Zwraca się uwagę na mobilność zawodową – przygotowanie wychowanek do pracy zawodowej poprzez realizację podstawy programowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Celem Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie fryzjer jest kształcenie w  zawodzie umożliwiające uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fryzjer.

Czytaj Więcej:

O Nas

Internat

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych wychowanek