19 października 2015

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych wychowanek

W Ośrodku oprócz internatu, szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia działa, na zasadzie umowy współpracy z Placówką Kształcenia Ustawicznego, College Medyczny, który posiada w swojej ofercie  ponad 1000 kursów zawodowych i szkoleń. Znając problemy na współczesnym rynku pracy, chcemy, aby, oprócz tradycyjnych form uzyskania wykształcenia, wychowanki naszego Ośrodka miały możliwość uzupełnienia swojego wykształcenia o kursy dostosowane do ich  zainteresowań zawodowych i potrzeb, ale również dostosowane do rynku pracy. Oferowane kursy zakończone są egzaminem i uzyskaniem certyfikatu MEN. Są to m.in.: pierwsza pomoc, kursy masażu, kursy kosmetyczne, kursy gastronomiczne, kursy dietetyki, kursy florystyczne, kursy administracyjne itp.