19 października 2015

Internat

Podzielony jest na  grupy wychowawcze. W każdej grupie wychowawczej przebywa całodobowo  do 12 wychowanek. Każda grupa posiada swoje pomieszczenia zgodne z aktualnymi standardami. Wychowanki zamieszkują pokoje  z łazienkami. Pracę opiekuńczo-wychowawczą typu resocjalizacyjnego prowadzą wychowawcy w danej grupie  z realizowanym rocznym planem pracy wychowawczej poszczególnych grup wychowawczych podzielonym na założenia tygodniowe zgodne z rozkładem dnia w internacie. Ponadto wychowanki podzielone są na grupy zainteresowań,  nad którymi opiekę pełni wychowawca.

Czytaj Więcej:

O Nas

Szkoła

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych wychowanek