19 października 2015

Internat

Podzielony jest na grupy wychowawcze. W każdej grupie wychowawczej przebywa całodobowo do 12 wychowanek. Każda grupa posiada swoje pomieszczenia zgodne z aktualnymi standardami. Wychowanki zamieszkują pokoje z łazienkami. Pracę opiekuńczo-wychowawczą typu resocjalizacyjnego prowadzą wychowawcy danych grup, realizując roczny plan pracy wychowawczej poszczególnych grup wychowawczych składający się z założeń tygodniowych zgodnych z rozkładem dnia w internacie. Ponadto wychowanki przydzielone są do grup zainteresowań, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy.