2 listopada 2015

Sportowo-survivalowe

Tematyczne koło zainteresowań: sport, turystyka, rekreacja, survival, karate kyokushin.

kolo-sportoweCelem głównym koła jest: wspieranie wszechstronnego rozwoju uczennic przez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku. Uczestnictwo w zajęciach kształtuje w wychowankach postawę prozdrowotną i wdraża do systematycznego uprawiania sportu.

W ramach koła sportowego kadra pedagogiczna organizuje zajęcia, które cieszą się zainteresowaniem uczennic, np. nordic walking, wycieczki rowerowe, aerobik, park linowy, jazda konna, pływanie. W ramach koła organizowane są również wyjazdy na mecze popularnych drużyn z regionu np.: Łomża Vive Kielce, Korona Kielce itp.

Ponadto koło popularyzuje turystykę jako jedną z form aktywnego spędzania wolnego czasu.

Aktywność i ruch podczas naszych spacerów, wycieczek, rajdów, spełnia bardzo istotną funkcję w życiu młodego człowieka. Uczennice uczą się orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu, co wpływa korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znaczenie dla samodzielnego poruszania się. Pragniemy, aby członkinie kółka turystycznego były zdrowsze oraz nabierały poczucia tożsamości z regionem świętokrzyskim i krajem. Uczestniczki koła poznają historię regionu, okolic, jak również poprzez gry i zabawy – krainy geograficzne Polski. Wędrówki piesze są wielkim wyzwaniem fizycznym, jednakże dają dużo radości, satysfakcji z pokonanych kilometrów, zdrowej rywalizacji, ale też zabawy, uśmiechu i radości.

Jednocześnie w ramach tego koła wychowanki  uczą się, jak korzystać z otaczającej nas przyrody. Program ma na celu pokazanie podopiecznym,  w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, wykorzystując naturę dla aktywnego spędzenia czasu, poprawy zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Survival  posiada szczególne walory resocjalizacyjne, głównie z uwagi na dostarczenie niezwykłych wrażeń i mocnych przeżyć. Posiada wartości wychowawcze, a poprzez dyscyplinę jest jedną z najskuteczniejszych form resocjalizacji. Zajęcia odbywają się w ciągu całego roku szkolnego zarówno w dzień, jak i w nocy. Wychowanki uczestniczą w biwakach, przemarszach, wykonują specjalne zadania, które mają na celu przełamanie barier związanych ze strachem czy lękiem. W czasie odbywania zajęć przeprowadzana jest także nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. Podopieczne dowiadują się, jak należy zachowywać się w nieznanym terenie, np. w lesie. Uczą się, co można spożywać, jak oczyszczać wodę, a czego unikać podczas wycieczki. Nabierają odpowiedniego dystansu do zwierzyny leśnej, by uniknąć  niepożądanych zranień, ukąszeń czy ran szarpanych.

W ramach tego koła mogą nauczyć się podstaw samoobrony oraz wartości moralnych i wychowawczych obowiązujących w karate kyokushin.