2 listopada 2015

Sportowo-Survivalowe

Tematyczne koło zainteresowań: sport, turystyka, rekreacja, survival, karate kyokushin.

kolo-sportoweCelem głównym koła będzie: Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku. Uczestnictwo w zajęciach kształtować będzie w wychowankach postawę prozdrowotną i wdrażać do systematycznego uprawiania sportu.

W ramach koła sportowego, kadra pedagogiczna będzie organizować zajęcia które będą cieszyć się zainteresowaniem uczennic np. Nordic Walking, wycieczki rowerowe, aerobik, park linowy, jazda konna, pływanie. W ramach koła będą również organizowane na mecze popularnych drużyn z regionu np.: Vive Tauron Kielce, Korona Kielce, itp.

Ponadto koło to będzie popularyzować turystykę, jako jedną z form aktywnego spędzania wolnego czasu.

Aktywność i ruch podczas naszych spacerów, wycieczek, rajdów, spełnia bardzo istotną funkcję w życiu młodego człowieka. Uczennice uczą się orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu, co wpływa korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znaczenie dla samodzielnego poruszania się. Pragniemy, aby członkowie kółka Turystycznego byli zdrowsi oraz nabierali poczucia tożsamości z regionem świętokrzyskim i krajem. Uczestniczki koła poznają historię regionu, okolic, jak również poprzez gry i zabawy, krainy geograficzne Polski. Wędrówki piesze są wielkim wyzwaniem fizycznym, jednakże dają dużo radości, satysfakcji z pokonanych kilometrów oraz zdrowej rywalizacji, jak również zabawy, uśmiechu i radości.

Jednocześnie w ramach tego koła wychowanki  nauczą się , jak korzystać z otaczającej nas przyrody. Program ma na celu pokazanie wychowankom jak radzić sobie w trudnych sytuacjach wykorzystując naturę. Aktywne spędzenie czasu , poprawę zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Survival  posiada szczególne walory resocjalizacyjne, głównie z uwagi na dostarczenie niezwykłych wrażeń i mocnych przeżyć. Posiada wartości wychowawcze  a poprzez dyscyplinę   jest jedną z najskuteczniejszych form resocjalizacji .Zajęcia odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego  zarówno w dzień , jak i w nocy . Wychowanki uczestniczyć będą  w biwakach, przemarszach, wykonywać  będą specjalne zadania, które mają na celu przełamanie barier związanych ze strachem  czy lękiem. W czasie odbywania zajęć przeprowadzona będzie również nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. Wychowanki dowiedzą się, jak należy zachowywać się w nieznanym terenie np. w lesie. Dziewczęta nauczą się co można spożywać, jak oczyszczać wodę   a czego unikać podczas wycieczki. Podopieczne nabiorą odpowiedni dystans do zwierzyny leśnej by uniknąć  niepożądanych zranień, ukąszeń czy ran szarpanych.

W ramach tego koła będą mogły również nauczyć się podstaw samoobrony, oraz wartości moralnych i wychowawczych obowiązujących w Karate Kyokushin.