2 listopada 2015

Koło filmowo-fotograficzne

Kkoło-filmoweoło to będzie dwumodułowe.  Wychowanki w ich trakcie zajęć poznają podstawowe wiadomości z zakresu fotografii – poznają budowę i funkcje aparatu cyfrowego oraz wpływ elementów budowy na tworzenie obrazu, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość poprzez własną aktywność twórczą.

Zapoznają się również z podstawami komputerowej obróbki obrazu oraz dostępnymi programami komputerowymi przeznaczonymi do obróbki zdjęć, które wykorzystują w praktyce. Zajmują się usuwaniem takich błędów jak: złe kadrowanie, ostrość czy zanieczyszczenie obrazu. Uczą się dostosowywać rozmiar zdjęć, poddawać je kompresji  w celu umieszczenia na stronie internetowej. Wychowanki zajmują się fotografią portretową i plenerową.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystują uczestnicząc w warsztatach fotograficznych w terenie. Dzięki tym zajęciom poznają jak piękny może być krajobraz widziany codziennie, jeżeli spojrzy się na niego nieco inaczej – przez obiektyw.

Efekty pracy uczennic można  zobaczyć na wystawach organizowanych przy okazji spotkań okolicznościowych  oraz w galeriach zamieszczonych na stronie MOW w Jóźwikowie.

photo of an old movie projector

photo of an old movie projector

Drugi moduł dotyczyć będzie zagadnień filmowych i będzie w oparciu o program edukacji filmowej dla szkół ponadpodstawowych – Filmoteka Szkolna. W pakiecie znalazło się 55 wybranych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz omówienia i scenariusze analizy filmowej. Doboru filmów dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki. Zespół pracował pod kierunkiem prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, prof. Marka Hendrykowskiego, prof. Tadeusza Lubelskiego i prof. Tadeusza Szczepańskiego. Filmoteka Szkolna jest niezwykle cennym materiałem edukacyjnym.

Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Pozwala zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym – jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości