22 marca 2017

Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ PROWADZONE PRZEZ WYCHOWAWCÓW
MOW JÓŹWIKÓW

 1. KOŁO SPORTOWE

LP NAZWA KOŁA KOŁO SPORTOWE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     ERNEST MISZCZYK

2.     ROBET DUDA

3.     HUBERT BRUDZIŃSKI

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności współdziałania, integracja, zdrowe współzawodnictwo, rozwój fizyczny i emocjonalny
3 FORMA PRACY

 

Zajęcia sportowe-ruchowe obejmują trzy sekcje:

1.     Nord- wal king, prowadzone dwa razy w miesiącu-;

2.     Tenis stołowy, prowadzony dwa razy w tygodniu

3.     Karate Kyokushinkay prowadzone   dwa razy w tygodniu

4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY

 

Karate Kyokushinkay prowadzone zajęcia w PN i CZW, pozostałe zajęcia w wyżej podaną częstotliwością zależną od dyżurów wychowawców prowadzących
6 UWAGI

 

Zajęcia odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny. Wraz z wiosną zostaną zapoczątkowane gry w piłkę siatkową i piłkę nożną dziewcząt

 

2.KOŁO TURYSTYCZNE

LP NAZWA KOŁA KOŁO TURYSTYCZNE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     MAGDA ZIOMEK

2.     ROBET DUDA

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwój fizyczny i emocjonalny
3 FORMA PRACY

 

1.     Wycieczki po najbliższej okolicy

2.     Wycieczki poszerzające wiedzę na temat historii polski

3.     Rajdy szlakami górskimi

4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY

 

Wycieczki odbywają się dwa razy w tygodniu. Wycieczki historyczne i rajdy na terenie województwa świętokrzyskiego ora w strefie ogólnopolskiej planowane są minimum 6 rajdów i wycieczek ogólnopolskich w roku.
6 UWAGI

 

Rajdy są uzależnione od warunków pogodowych.

 

3. KOŁO KULINARNE

LP NAZWA KOŁA KOŁO KULINARNE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     STANISŁĄWA BROLA-JAKÓBOWSKA

2.     KAROLINA BALCEREK-BOMBA

3.     KAROLINA PRZYGODZKA

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie zainteresowań kulinarnych, poznawanie obsługi i przeznaczenia podtawowoego sprzętu AGD
3 FORMA PRACY

 

1.     Zajęcia teoretyczne

2.     Zjęcia praktyczne

4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY

 

Zajęcia koła odbywają się 2-3 razy w tygodniu, na dyżurach danych wychowawców.
6 UWAGI

 

Oprócz pogadanek gastronomicznych wychowanki pod okiem wychowawcy przygotowują posiłki a także uczą się piec ciasta i smażyć mięso.

 

4. KOŁO WOLENTARIAT

LP NAZWA KOŁA KOŁO WOLENTARIAT
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     JUSTYNA

MIKUŚKIEWICZ

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie  strefy emocjonalnej i empatycznej, pomoc zwierzętom
3 FORMA PRACY

 

1.     Uczestnictwo w bezpośredniej  pracy ze zwierzetami w Schronisku dla zwierząt  w Dyminach
4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY

 

Zajęcia koła odbywają się 2 razy w miesiącu.
6 UWAGI

 

Wychowanki uczą się bezpośredniej pracy z zwierzętami.

 

 5. KOŁO ARTYSTYCZNE

LP NAZWA KOŁA KOŁO ARTYSTYCZNE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     KAROLINA BALCEREK-BOMBA

2.     GRAŻYNA SOBCZAK

3.     STANISŁAWA GROLA-JAKÓBOWSKA

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie  strefy emocjonalnej i empatycznej, kształtowanie cierpliwości i wytrwałości, rozwijanie pogody ducha i wrażliwości na piękno
3 FORMA PRACY

 

1.     Zajęcia w zakresie wyrabiania różnych form ozdób okazyjnych i okolicznościowych
4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY

 

Zajęcia koła odbywają się 2 razy w tygodniu.
6 UWAGI

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem poszczególnych wychowawców

 6. KOŁO CZYTELNICZE

LP NAZWA KOŁA KOŁO CZYTELNICZE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     EDYTA WESOŁOWSKA
2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Propagowanie czytelnictwa , rozwijanie potrzeby poznawania literatury polskiej i zagranicznej, nabywanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3 FORMA PRACY

 

Wspólne czytanie określonych pozycji, omawianie wydarzeń mających miejsce w danej lekturze, rozprawki na temat czytanych książek, współzawodnictwo w zakresie liczby przeczytanych książek
4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY

 

Zajęcia koła odbywają się 1 raz w tygodniu.
6 UWAGI

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem prowadzącego koło