22 marca 2017

Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ PROWADZONE PRZEZ WYCHOWAWCÓW
MOW JÓŹWIKÓW

 1. KOŁO SPORTOWE

LP NAZWA KOŁA KOŁO SPORTOWE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     ERNEST MISZCZYK

2.     ROBET DUDA

3.     HUBERT BRUDZIŃSKI

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności współdziałania, integracja, zdrowe współzawodnictwo, rozwój fizyczny i emocjonalny
3 FORMA PRACY Zajęcia sportowo-ruchowe obejmują trzy sekcje:

1.     Nording walking, prowadzone dwa razy w miesiącu

2.     Tenis stołowy, prowadzony dwa razy w tygodniu

3.     Karate kyokushin, prowadzone   dwa razy w tygodniu

4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY Karate kyokushin prowadzone zajęcia w PN i CZW, pozostałe zajęcia w wyżej podaną częstotliwością zależną od dyżurów wychowawców prowadzących
6 UWAGI Zajęcia odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny. Wraz z wiosną zostaną zapoczątkowane gry w piłkę siatkową i piłkę nożną dziewcząt

2.KOŁO TURYSTYCZNE

LP NAZWA KOŁA KOŁO TURYSTYCZNE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     MAGDA ZIOMEK

2.     ROBET DUDA

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwój fizyczny i emocjonalny
3 FORMA PRACY 1.     Wycieczki po najbliższej okolicy

2.     Wycieczki poszerzające wiedzę na temat historii polski

3.     Rajdy szlakami górskimi

4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY Wycieczki odbywają się dwa razy w tygodniu. Wycieczki historyczne i rajdy na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w strefie ogólnopolskiej. Planowanych jest minimum 6 rajdów i wycieczek ogólnopolskich w roku
6 UWAGI Rajdy są uzależnione od warunków pogodowych

3. KOŁO KULINARNE

LP NAZWA KOŁA KOŁO KULINARNE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     STANISŁAWA BROLA-JAKÓBOWSKA

2.     KAROLINA BALCEREK-BOMBA

3.     KAROLINA PRZYGODZKA

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie zainteresowań kulinarnych, poznawanie obsługi i przeznaczenia podstawowego sprzętu AGD
3 FORMA PRACY 1.     Zajęcia teoretyczne

2.     Zajęcia praktyczne

4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY Zajęcia koła odbywają się 2-3 razy w tygodniu, na dyżurach danych wychowawców
6 UWAGI Oprócz pogadanek gastronomicznych wychowanki pod okiem wychowawcy przygotowują posiłki, a także uczą się piec ciasta i smażyć mięso

4. KOŁO WOLENTARIAT

LP NAZWA KOŁA KOŁO WOLENTARIAT
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     JUSTYNA

MIKUŚKIEWICZ

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie  strefy emocjonalnej i empatycznej, pomoc zwierzętom
3 FORMA PRACY 1.     Uczestnictwo w bezpośredniej  pracy ze zwierzętami w Schronisku dla zwierząt  w Dyminach
4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY Zajęcia koła odbywają się 2 razy w miesiącu
6 UWAGI Wychowanki uczą się bezpośredniej pracy z zwierzętami

 

 5. KOŁO ARTYSTYCZNE

LP NAZWA KOŁA KOŁO ARTYSTYCZNE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     KAROLINA BALCEREK-BOMBA

2.     GRAŻYNA SOBCZAK

3.     STANISŁAWA GROLA-JAKÓBOWSKA

2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Rozwijanie współpracy w grupie, rozwijanie  strefy emocjonalnej i empatycznej, kształtowanie cierpliwości i wytrwałości, rozwijanie pogody ducha i wrażliwości na piękno
3 FORMA PRACY 1.     Zajęcia w zakresie wyrabiania różnych form ozdób okazyjnych i okolicznościowych
4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY Zajęcia koła odbywają się 2 razy w tygodniu
6 UWAGI Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem poszczególnych wychowawców

 6. KOŁO CZYTELNICZE

LP NAZWA KOŁA KOŁO CZYTELNICZE
1 OSOBY

PROWADZĄCE

1.     EDYTA WESOŁOWSKA
2 CELE I ZADANIA

KOŁA

Propagowanie czytelnictwa, rozwijanie potrzeby poznawania literatury polskiej i zagranicznej, nabywanie umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych
3 FORMA PRACY Wspólne czytanie określonych pozycji, omawianie wydarzeń mających miejsce w danej lekturze, rozprawki na temat czytanych książek, współzawodnictwo w zakresie liczby przeczytanych książek
4 LICZBA

UCZESTNIKÓW

6-8 dziewcząt
5 CZAS PRACY Zajęcia koła odbywają się 1 raz w tygodniu
6 UWAGI Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem prowadzącego koło