Współpraca

Od dziś dzięki kierownikowi Szymonowi Guzniczakowi i wychowawcy Robertowi Dudzie Ośrodek nawiązał współpracę z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kielcach przy ulicy Toporowskiego.

Dziękujemy!