Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w jóźwikowie

O Nas

Jeśli nie pójdziesz za tym czego pragniesz nie dostaniesz tego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja EDU SENTENCJA z siedzibą w Kielcach. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok. Do naszego Ośrodka dzieci i młodzież kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie stosownego postanowienia sądu rodzinnego i dla nieletnich oraz stosownego skierowania prezydenta miasta czy starosty właściwego dla miejsca zamieszkania naszych podopiecznych. Do placówki przyjmowane są dziewczyny w wieku od 13 do 18 lat. Czytaj więcej

Galeria

napisz do nas

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z siedzibą w Jóźwików 28, 26-230 Radoszyce reprezentowany przez Dyrektora placówki Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.