Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w jóźwikowie

O Nas

Jeśli nie pójdziesz za tym czego pragniesz nie dostaniesz tego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja EDU SENTENCJA z siedzibą w Kielcach. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok. Do naszego Ośrodka dzieci i młodzież kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na podstawie stosownego postanowienia sądu rodzinnego i dla nieletnich oraz stosownego skierowania prezydenta miasta czy starosty właściwego dla miejsca zamieszkania naszych podopiecznych. Do placówki przyjmowane są dziewczyny w wieku od 13 do 18 lat. Czytaj więcej

Galeria